Địa chỉ của chúng tôi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT GIA THỊNH


8A, ĐƯỜNG 182, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A, QUẬN 9, TP HỒ CHÍ MINH


Địa chỉ: 8A, ĐƯỜNG 182, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A, QUẬN 9, TP HỒ CHÍ MINH


Hotline: 0901619333


Email: sales.giathinhpool@gmail.com


Website: congtyxaydunghoboi.com


Facebook: https://www.facebook.com/giathinhpool


Họ tên

Số điện thoại

Địa chỉ

Email

Lời nhắn